MARKA TESCİL BAŞVURUSU


Ekibimiz detaylı bir ön araştırmadan sonra marka başvurunuzu TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU çevrimiçi sistemini kullanarak ONLINE gerçekleştirir. Marka başvurusu Türkpatent nezdinde gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınır.

 

KİMLER MARKA BAŞVURUSU YAPABİLİR ?


Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler,

Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler karşılıklılık ilkesi gözetilerek,

 

Türkiye'de marka başvurusu yapabilir.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  :


Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname ( noter tasdiki gerekmez )

  • T.C. Kimlik No 

  • Logo Örneği (varsa)

       

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname ( noter tasdiki gerekmez )

  • Vergi Numarası

  • Logo Örneği (varsa)

MARKA TESCİL