MARKA TESCİL BAŞVURUSU


Ekibimiz detaylı bir ön araştırmadan sonra marka başvurunuzu TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ çevrimiçi sistemini kullanarak ONLİNE gerçekleştirir. Marka başvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınır.

 

KİMLER MARKA BAŞVURUSU YAPABİLİR ?


Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler,

Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler karşılıklılık ilkesi gözetilerek,

 

Türkiye'de marka başvurusu yapabilir.

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  :


Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname ( noter tasdiki gerekmez )

  • Nüfus Cüzdanı 

  • T.C. Kimlik No 

  • Logo Örneği (varsa)

       

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname ( noter tasdiki gerekmez )

  • Vergi Levhası 

  • İmza Sirküleri 

  • Logo Örneği (varsa)

MARKA TESCİL