MARKA DEVİR İŞLEMLERİ

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir. 

 

Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Kısmi olarak devredilen mal ve/veya hizmetler için, kısmi devralan adına yeni bir marka dosyası oluşturularak, devir kapsamı mal ve/veya hizmetleri içeren yeni bir marka tescil belgesi düzenlenir.

Ekibimiz, marka devir sözleşmesini taslak olarak hazırlamakta ve noterde yapılacak devir işlemine ve sürecin diğer aşamalarına danışmanlık etmektedir. Devir işlemlerinin yeni hak sahibi adına TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU siciline kayıt edilmesi için gerekli tüm başvurular ve takip süreci uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

MARKA TESCİL