MARKA ARAŞTIRMASI


Marka araştırması, marka tescil sürecinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Ekibimiz başvurudan önce, markanızın başvuru yapılmak istenen sınıflarda tescile uygunluğunu detaylı bir şekilde inceler. Bu inceleme; başvurusu yapılacak olan markanın, başvurunun yapılacağı sınıf ya da sınıflarda bulunan diğer tescilli markalarla karşılaştırılması ve sorgulanması işlemidir.

 

Ön araştırması olumlu olan markalar tescil başvurusu için hazır durumdadır. Eğer marka tescile müsait değilse, danışmanlarımız size farklı isimler üzerinde öneride bulunarak yeni bir araştırma yapmayı önerir. Alternatif marka isimleri karşılıklı fikir alışverişi yapılarak belirlenir. 
 

MARKA TESCİL