1

MARKA ARAŞTIRMA

MARKA TESCİL işlemi için başvuru yapılmadan önce markanın uygunluğunun sorgulanması gerekir. Marka araştırması;

başvurusu yapılacak olan markanın, başvurunun yapılacağı sınıf ya da sınıflarda bulunan diğer tescilli markalarla karşılaştırılması ve sorgulanması işlemidir.

Belirlenen sınıflarda ön araştırması yapılarak, aynısı ya da benzerlerinin daha önce başkaları tarafından tescil ettirilip ettirilmediğinin tespit edilmesi, başvuru sürecinin ilk ve en önemli adımıdır.

Ön araştırması olumlu olan markalar tescil başvurusu için hazır durumdadır.  Eğer marka tescile müsait değilse, danışmanlarımız size farklı isimler üzerinde öneride bulunarak yeni bir araştırma yapmayı önerir. Alternatif marka isimleri karşılıklı fikir alışverişi yapılarak belirlenir. 

ONLINE BAŞVURU

Ön araştırması tamamlanmış ve başvuru için müsait olan markaların, TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU çevrimiçi sistemi kullanılarak ONLINE başvurusu yapılır. Marka başvurusu Türkpatent  nezdinde gün, saat ve dakika itibariyle koruma altına alınır.

 

Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından şekli inceleme yapılır. Bu, başvuru evraklarının eksiksiz bir şekilde sisteme aktarılmış olmasının kontrol edilmesi ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığının incelenmesi işlemidir.

2

MARKA BÜLTENİNDE YAYIN

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, tescile uygun bulunan markalar RESMİ MARKA BÜLTENİ'nde yayınlanır. Yayın süresi 2 aydır. Bu süre daha önceden marka tescili yapmış olan hak sahiplerine, bültende yayınlanan benzer markalara itiraz etme olanağı sunmak için tanınmıştır.

Markaya itiraz gelmesi durumunda Türkpatent tarafından itiraz eden ve edilen markalar incelenir. İtirazın haksız olduğu kanısına varılırsa, başvurusu yapılan marka, tescil sürecine devam eder.

 

Bu aşamada önemli olan tüm deliller ve gerekçeler dahil olacak şekilde yapılan itiraza karşı markayı başarılı bir şekilde savunabilmektir. Başvurusunu yaptığımız markaya itiraz gelmesi durumunda, marka uzmanlarımız tarafından kapsamlı bir İTİRAZA KARŞI GÖRÜŞ dosyası hazırlanır ve Türkpatent'e sunulur.

3

4

TESCİL

2 aylık yayın süresi dolduktan sonra marka tescil edilmeye hak kazanır. Bu aşamada Türk Patent ve Marka Kurumu'na gerekli olan marka tescil harcı yatırıldıktan sonra MARKA TESCİL BELGESİ düzenlenir.

 

Böylelikle, tescilde öncelik ilkesine göre tescil edilen markanız daha sonra aynı mal veya hizmetler için başkası tarafından tescil ettirilemez.